PL   EN   FR

Aktualności

Tytuł: Posiedzenie Zarządu Fundacji - 23.02.2012r.

 

W dniu 23 luty 2012 roku w siedzibie Fundacji im. Maurycego Beniowskiego przy ul. Królowej Jadwigi 24 w Nowej Soli odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji. W zebraniu uczestniczyli:
 
  -  Jan Manikowski - Prezes Zarządu
  -  Marek Szczepański - Wiceprezes Zarządu
  -  Maria Frąckowiak - Sekretarz Zarządu
  -  Joanna Czyżowicz - członek Zarządu
  -  Danuta Buczkowska - członek Zarządu
  -  Grażyna Kranz-Kiel - fundator
  -  Jerzy Romejko - fundator
 
Zebranie prowadził Prezes Zarządu - pan Jan Manikowski, przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego zebrania i porządek obrad:
 
  -  przygotowanie sprawozdania z działalności fundacji do Głównego Urzędu Statystycznego;
  -  przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego dla Rady Fundacji;
  -  omówienie i przygotowanie dla Rady Fundacji planu działań zaplanowanych na rok 2012.
 
Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych. 
W trakcie dyskusji ustalono, że najważniejsze działania Fundacji to min. dotarcie drogą lądową śladami Beniowskiego do Ochocka na dalekiej Syberii, sfinalizowanie międzynarodowego konkursu plastycznego, kontynuacja akcji "Dzieci dzieciom", kontynuacja spotkań z dziećmi i młodzieżą ze szkół i przedszkoli, wizyta w Vrbove – miejscu narodzin naszego patrona, udział w Biegu Zbąskich, zorganizowanie obchodów Dnia Fundacji oraz udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Prezes Zarządu pan Jan Manikowski jako osoba upoważniona zobowiązał się do sporządzenia sprawozdania i przesłania go za pomocą portalu sprawozdawczego do GUS.
 
  

↑ W górę