PL   EN   FR

Aktualności

Tytuł: Posiedzenie Zarządu Fundacji - 12.12.2011r.

W dniu 12 grudnia 2011 roku w siedzibie Fundacji im. Maurycego Beniowskiego przy ul. Królowej Jadwigi 24 w Nowej Soli odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji. W zebraniu uczestniczyli:
  • Jan Manikowski - Prezes Zarządu
  • Marek Szczepański - Wiceprezes Zarządu
  • Maria Frąckowiak - Sekretarz Zarządu
  • Joanna Czyżowicz - członek Zarządu
  • Grażyna Kranz-Kiel - fundator
  • Jerzy Romejko - fundator
Zebranie prowadził Prezes Zarządu - pan Jan Manikowski, przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego zebrania i porządek obrad:
  • przedstawienie rocznej działalności Fundacji im. Maurycego Beniowskiego
  • omówienie zagadnień dotyczących przygotowania sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności fundacji, (ustalenie terminów przekazania sprawozdania do Urzędu Skarbowego i Instytucji Państwowych)
  • wstępne omówienie zadań fundacji zaplanowanych na rok 2012.
Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych. Prezes Zarządu omówił zrealizowane zadania w 2011 roku. Pan Jan Manikowski wraz z Fundatorami przedstawił zagadnienia dotyczące opracowania sprawozdania z działalności fundacji.

↑ W górę