PL   EN   FR

Aktualności

Tytuł: Posiedzenie Rady Fundacji - 30.04.2011r.

W dniu 30.04.2011r. w siedzibie Fundacji przy ul. Królowej Jadwigi 24 w Nowej Soli odbyło się posiedzenie Rady. W zebraniu udział wzięli członkowie Rady w składzie:
   - Edward Jabłoński
   - Filip Ostrowski
   - Grażyna Kranz - Kiel - fundator upoważniony pisemnie przez członka Rady, panią Kamilę Marchelek.
W spotkaniu uczestniczyli także: Fundator - pan Jerzy Romejko, Prezes Zarządu - pan Jan Manikowski i Wiceprezes Zarządu - pan Marek Szczepański. Zebranie prowadził członek Rady Fundacji - pan Edward Jabłoński.  
Po sprawdzeniu kworum prowadzący przedstawił porządek obrad, na który składały się następujące punkty:
a) przedstawienie przez Prezesa Zarządu informacji o planach działania Fundacji na rok 2011 oraz informacji dotyczących Regulaminu Pracy Zarządu Fundacji.
b) przyjęcie następujących uchwał:
- Uchwała nr 1 Rady Fundacji w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
- Uchwała nr 2 Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia Planu działania Fundacji na rok 2011.
- Uchwała nr 3 Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu Fundacji.
Prezes Zarządu Fundacji pan Jan Manikowski podkreślił, że główny kierunek działań koncentruje się obecnie na pozyskiwaniu wsparcia do realizacji celów Fundacji, zorganizowaniu konkursu wiedzy o patronie Fundacji a także zorganizowaniu wyjazdu na Słowację do miejsca narodzin Maurycego Beniowskiego.
Po krótkiej dyskusji pan Edward Jabłoński przeszedł do głosowania nad w/w uchwałami, które zostały przyjęte jednogłośnie.
    

↑ W górę